AKTUALITY

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

PONUKA KRÚŽKOV 

PRIHLÁŠKA NA PLAVECKÝ KRÚŽOK

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU –  nové

Na základe Usmernenia k postupu MŠ a ZŠ v čase platnosti Uznesenia vlády SR č 678 z 22. októbra 2020 (podľa bodu 10) sa žiaci nad 10 rokov, ktorí sa nebudú môcť preukázať negatívnym výsledkom PCR testu alebo antigénového testu, nemôžu zúčastniť prezenčnej výučby do 09.11.2020 Usmernenie