Deň vajnorských tradícií

Deň vajnorských tradícií 2016/2017

Dňa 30.5.2017 sa v našej základnej škole uskutočnil Deň vajnorských tradícií. Témou sa stali remeslá a práca. Pre žiakov bol pripravený poučný i zábavný program na celý deň, pri ktorom sa dozvedeli veľa nových informácií o remeslách, ktoré boli v minulosti neodlučiteľnou súčasťou života našich predkov.

Po uvítacom príhovore nasledovalo vystúpenie žiakov prvého stupňa, ktorí si pripravili veselé riekanky, pesničky, dokonca aj tance, ktorými zábavnou formou odprezentovali niektoré remeslá. Po vystúpení mohol nasledovať ďalší program. Žiaci prvého stupňa navštívili Poľnohospodárske družstvo Vajnory a keramickú dielňu. Žiakom druhého stupňa bolo pridelené remeslo, ktorému sa vo svojich projektoch mali bližšie venovať. Medzi nimi boli napríklad: stolárstvo, kolárstvo, obuvníctvo, vinárstvo,…

Na záver tohto dňa sa žiaci v spoločnosti triednych učiteľov vybrali do vajnorského ľudového domu. Čakal na nich ujo včelár, ktorý deťom porozprával o svojej práci, o tom, ako vziať od včiel med, o rojení a predviedol žiakom veľa včelárskych pomôcok.

Deň vajnorských tradícií 2015/2016

Najdôležitejšie udalosti rodinného života  –  svadbu, narodenie dieťaťa a jeho prijatie za člena rodiny a úmrtie člena rodiny sprevádzali ľudové obrady, zvyky, obyčaje a folklórne prejavy, pri ktorých sa vyžadovalo dodržiavanie predpísaného druhu odevu, stravy a normy správania.

A práve na tieto skutočnosti sme upozornili žiakov na Dni vajnorských tradícií, ktorý sa konal posledný májový deň v Základnej škole Kataríny Brúderovej v spolupráci s občianskym združením Podobenka z Vajnor.

Na improvizovanom pódiu bola pripravená vajnorská izba, za stolom sedeli staršie ženy v kroji a usilovne paličkovali. V starej drevenej kolíske ležalo skutočné malé dieťa a mamička sa ho snažila ukolísať uspávankou. Pod oknami sa hrali deti, ozýval sa spev a smiech.

Vyvrcholením programu bolo čepčenie nevesty. Úlohy nevesty a ženícha sa zhostili deviataci: Katka Korytárová a Jakub Sobolič. V slávnostných krojoch pri tanci im to veľmi svedčalo a potlesk pre všetkých účinkujúcich bol naozaj zaslúžený.