Viem čo zjem

Projekt firmy Nestlé – Viem čo zjem

 

Naša škola sa v rámci environmentálnej výchovy zapojila už po 4. krát do projektu „Viem čo zjem“, ktorý je zameraný na podporu zdravého životného štýlu detí v školskom veku 8 – 11 rokov, s dôrazom na správnu výživu a význam pohybových aktivít pre detský organizmus. Projekt je súčasťou celosvetového programu Nestlé Healthy Kids, ktorý sa realizuje v 80 krajinách sveta, vrátane okolitých krajín ako napr. Česká republika, Maďarsko, Poľsko či Rakúsko. Na Slovensku sa projekt „Viem čo zjem“ realizuje pod odborným dohľadom Úradu verejného zdravotníctva SR. Na našu školu príde lektorka  z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  urobiť prednášku na tému „Hygiena potravín“, ktorá bude úvodom do témy o zdravej výžive a bude venovaná prevencii nesprávneho stravovania. Správna výživa a primeraný pohyb sú dôležité pre zdravý vývoj detí, rovnako ako správna orientácia v potravinách a informácie o spôsobe ich konzumácie. Deti dnes, žiaľ, nemajú dostatočné povedomie o tom, ktoré potraviny sú zdravé a prečo. Ruka v ruke so znižovaním množstva pohybových aktivít môžu mať tieto nedostatky negatívny dopad na zdravie detí či už v detskom veku, alebo neskôr v dospelosti.

Cieľom projektu „Viem čo zjem“ je preto zlepšenie informovanosti detí o zdravom spôsobe života a zdravej strave prostredníctvom rôznych aktivít, atraktívnych pre deti, priamo v škole a výhradne po dohode s vedením školy, resp. pod vedením koordinátora pre environmentálnu výchovu, p. uč. Balážovej.

Zapojili sa 2 triedy /48 detí/: 3.A, 7.B – žiaci budú robiť 2 Pracovné listy po prednáške.

Veríme, že aj naša škola tak môže prispieť k zlepšeniu zdravia našich žiakov, ako aj k formovaniu novej, zdravšej generácie slovenskej populácie. 

 

O. Balážová