Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ za školský rok 2015/2016