Katarína Brúderová

Katarína Brúderová, rod. Matulová (1882-1964) bola jednou z najvýznamnejších ľudových maliarok nástenných ornamentov a jednou z hlavných predstaviteliek slovenského ľudového výtvarného umenia. Jej obľúbeným motívom bola téma vtáka pelikána, ktorý si trhá vlastné srdce, aby nakŕmil svoje hladné mláďatá. Jej ornamentika bola nesmierne originálna, ale zároveň typická a tradičná. Verejnosť na seba upozornila v roku 1909, kedy Spolok pre ľudové umenie v Skalici, známy výrobou vyšívaných bytových textílií, omšových rúch a ornátov, zverejnil výzvu „na slovenské omaľovanie omšového rúcha“. Výzva sa stretla s veľkým ohlasom. Z množstva návrhov odbornú porotu najviac zaujal návrh Kataríny Brúderovej, ktorej bola aj zadaná práca, ktorou vošla do dejín ľudového umenia. Vrcholom jej účinkovania ako ľudovej maliarky bola jej účasť na výzdobe Slovenského národného múzea v Turčianskom sv. Martine. Dlhé roky pôsobila ako učiteľka ručných prác vo vajnorskej ľudovej škole. Vynikala aj ako ľudová poetka. Mala všestranný tvorivý talent. Patrila k najvýznamnejším ľudovým umelcom na Slovensku. Svojou tvorbou úspešne šírila vajnorské ľudové umenie doma i v zahraničí.