Kontakty-

Základná škola Kataríny Brúderovej,
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava
Základná škola
02/43712413
Riaditeľ školy
0918 730 171
Zástupca riaditeľa školy pre I. a II. stupeň

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
/prenájom telocvične a multifunkčného ihriska/

02/43191557

0911987723

Školský klub detí
0917 297 659

Školská kuchyňa a jedáleň
02/43712238