Naše tradičné aktivity

Tradičné aktivity školy

V Základnej škole Kataríny Brúderovej sa každoročne konajú akcie, ktoré sa stali naším tradičným „šatom“ a dopĺňajú atmosféru školy. Popravde, zvykli sme si už na ne.  Sú neodmysliteľnou súčasťou školy a my sa nimi hrdíme.

Jesenná olympiáda

Jesenná olympiáda je akcia, kde naši žiaci môžu predviesť svoj športový talent  v mnohých disciplínach. Víťazi sú ocenení trofejami, diplomami a malými darčekmi.

 Školská vedecká konferencia

                O tom, že nám osud našej planéty nie je ľahostajný, Vás presvedčí akcia Školská vedecká konferencia, na ktorej sa triedy pod vedením triednych učiteľov venujú zaujímavým témam. Tento deň je spätý s oslavami Dňa Zeme a projekty vytvorené žiakmi všetkých ročníkov slúžia na zvýšenie úrovne informovanosti žiakov našej školy. Projektové vyučovanie je cesta budúcnosti.

Deň vajnorských tradícii

                Vajnory. Dedinka v meste, kde sa ešte stále zachovali tradície a zvyky. Aj naša škola sa každým rokom snaží ukázať, na čo všetko by sme nemali zabudnúť, čo všetko kedysi tvorilo neodmysliteľnú súčasť života na dedine. Vajnorskí vinári, oslavy narodenia dieťaťa, svadba  a mnoho iných – to všetko sú témy projektov žiakov Základnej školy Kataríny Brúderovej.

 Hurá na prázdniny

                Koniec školského roka so sebou prináša množstvo písomiek, diktátov a stresu. V našej základnej škole sa okrem týchto menej obľúbených aktivít už každoročne v júni koná akcia, ktorá spojí všetkých žiakov v jednej (vopred určenej) farbe, v aktivitách, smiechu a zábave. Po uzavretí známok nie je dôvod neosláviť príchod prázdnin a tešiť sa z dobre vykonanej práce.

 Pasovanie prvákov

                Každý rok brány školy otvoria noví žiaci – prváci. Sú nesmelí i zvedaví. A my ich vždy privítame s otvorenou náručou. Pán riaditeľ našich najmenších pasuje za žiakov našej školy. A potom už nasleduje náročný školský režim.