Organizácia výchovno – vzdelávacej činnosti od 01.06.2020