Oznam- nová web stránka

Oznamujeme návštevníkom našej novej webovej stránky, že webová stránka je v štádiu testovania. Ospravedlňujeme sa za prípadné nedostatky a niektoré neaktuálne informácie.  Informácie sa priebežne aktualizujú a dopĺňajú .

Za porozumenie ďakujeme.

                                         RNDr. Tibor Kráľ

                                            riaditeľ školy