Oznámenie o ŠKD

Oznámenie

dňom 12.03.2018 sa uzatvára z dôvodu prístavby a nadstavby  budova školy, v ktorej boli umiestnené triedy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A a k tomu priľahlé oddelenia školského klubu detí. 

Uvedené triedy a oddelenia ŠKD budú premiestnené do novovzniknutej prístavby v hlavnej budove.

Ranný príjem detí do ŠKD bude v hlavnej budove školy.

Odchod detí z ŠKD I., II., III. a IV. oddelenie, ktoré budú umiestnené v novovzniknutej prístavbe, budú môcť rodičia prevziať cez bočný vchod zo Šaldovej ulice. 

Žiadame rodičov, aby svoje deti z vyššie uvedených oddelení vyberali až po 15.00 hodine.

                                                                RNDr. Tibor Kráľ

                                                                   riaditeľ školy