Pracovné ponuky

Oznámenie o voľných pracovných miestach

 

V zmysle § 11a ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Kataríny Brúderovej

                                                            Osloboditeľská 1

                                                            831 07  Bratislava


Kategória voľného pracovného miesta:

 • učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) (100% úväzok)

 

Dátum nástupu: od 01.09.2019

 

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní ,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Kontakt: email: gabovicova@zsvajnory.sk, tel. 02/43191557, Mgr. Gabovičová

 

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.  

 


 

Kategória voľného pracovného miesta:

 

 • vychovávateľ/vychovávateľka (100%)

 

Dátum nástupu: od 01.09.2019

 

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní ,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

 

Kontakt: email: vanikova@zsvajnory.sk, tel. 0911121688, Mgr. Vániková

 

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.  

 


 

Kategória voľného pracovného miesta:

 

 • pomocná sila do školskej jedálne (100%)

 

Dátum nástupu: od 01.09.2019

 

Požadované vzdelanie: ukončené základné vzdelanie

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • doklady o ukončenom vzdelaní ,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

 

Kontakt: email: jedalenvajnory@gmail.com, tel. 02/43712238, Mgr. Ferková

 

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.