Pracovné ponuky

Oznámenie o voľných pracovných miestach

 

V zmysle § 11a ods. 1 zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Kataríny Brúderovej

                                                            Osloboditeľská 1

                                                            831 07  Bratislava


Kategória voľného pracovného miesta:

 

Dátum nástupu:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Požadované doklady:

 

Kontakt: email: 

 

 

 


 

Kategória voľného pracovného miesta:

 

 

Dátum nástupu:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Požadované doklady:

 

 

Kontakt: email: 

 

 

 


 

Kategória voľného pracovného miesta:

 

 

Dátum nástupu:

 

Požadované vzdelanie:

 

Požadované doklady:

 

 

Kontakt: email: