PROJEKT ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Základná škola Kataríny Brúderovej sa zapojila do projektu Škola inkluzionistov v rámci programu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Nadácie pre deti Slovenska. 

V školskom roku 2019/2020 prebieha už druhý ročník tohto projektu a naša škola bola vybraná ako jedna z 20 škôl zo Slovenska. 

Škola inkluzionistov je program Nadácie pre deti Slovenska, realizovaný s podporou Plesu v opere, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom programu je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia.

 

Program grantovo – vzdelávacieho projektu zahŕňa:

  • intenzívny vzdelávací program pre účastníkov programu
  • podporu zo strany regionálnych konzultantov na podporu účastníkov programu a škôl na ceste k inklúzii
  • spoluprácu so skúseným odborným tímom počas celej doby trvania programu
  • sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska

 

Na realizáciu projektu má škola možnosť získať grant vo výške 1 000 € na aktivity na podporu inkluzívneho vzdelávania.

 

za inkluzívny tím PhDr. Monika Novotná, PhD., Mgr. Stanislava Gabovičová