Rodičovské združenie (príjmy a výdaje k 31.8.2017)