Rodičovské združenie pri ZŠ – Príjmy/výdaje v 1. polroku škol. roku 2015/2016