Zápisnica zo stretnutia rodičov s vedením ZŠ – 15.2.2016