Slovo riaditeľa

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som Vás oslovil na začiatku nového školského roka 2019/2020.

Školské prázdniny a čas dovoleniek je za nami a musíme sa opäť sústrediť na to najdôležitejšie, a to je  výchova a vzdelávanie Vašich detí.

Začiatok každého školského roka je náročný, pretože si všetci musíme zvyknúť na pravidelné povinnosti, ktoré sme nemuseli dodržiavať prakticky dva mesiace.

Znova apelujem na príchod do školy. Škola sa uzatvára 7:55 hod. a vyučovanie sa začína 8:00 hod.  Predpokladom úspešného dňa a celého školského roka je dobrá domáca príprava na vyučovanie a vzájomná spolupráca rodičov a učiteľov.

Aj keď som vlani konštatoval, že priestorové podmienky sa zlepšili, už teraz musím konštatovať, že škola je opäť kapacitne a priestorovo naplnená na 100 %.

Otvárame 18 tried s vyše 400 žiakmi. 10 tried na prvom stupni a 8 tried na druhom stupni. Kolektív zamestnancov sa opäť zmenil, pribudli noví učitelia vychovávatelia, nepedagogickí zamestnanci a asistenti učiteľov. Verím, že všetci budeme zdravotne v poriadku a suplovanie bude, čo najmenšie.

Sledujte našu webovú stránku, kde sa dozviete všetky dôležité informácie a aktuality.

 

Želám Vám a Vašim deťom úspešný školský rok 2019/2020.

 

                                                                                                                                                                                                                                         RNDr. Tibor Kráľ

                                                                                                                                                                                                                                               riaditeľ školy