Žiadosť o povolenie plniť PŠD mimo územia SR – štúdium v zahraničí.-_studium_v_zahranici