Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava
IČO: 42447402
DIČ: 2120100961
 
Súhrnné správy o zákazkách