Vianočná akadémia

Vianočná akadémia 2016/2017

16. 12. 2016 – počasie chladné až mrazivé, z každej strany bolo počuť zvončeky a vianočné koledy. Blížil sa najkrajší čas, blížili sa Vianoce.

Hostia sa pohodlne usadili vo vajnorskom kultúrnom dome. O pár minút bola sála plná, naša Vianočná akadémia mohla začať.  Program bol rôznorodý, nebol čas nudiť sa. Koledy, tance, básničky, aj krátke divadielko v podaní žiakov našej školy. Toľko talentov! Deti program dlho nacvičovali, pracovali na sebe a pani učiteľky venovali príprave veľa času. A bolo to naozaj vidieť.

Rodičia a aj ostatní hostia boli spokojní, v sále bolo cítiť dobrú náladu, ktorú dopĺňal mohutný potlesk a úsmevy náročného publika. Ešte krátky príhovor pána riaditeľa Tibora Kráľa a tento náročný, ale krásny deň bol za nami.