Výchovný poradca

                  Milí žiaci a rodičia

               na tejto stránke budem zverejňovať informácie

              o stredných školách a podmienkach prijatia na SŠ

 

                     Výchovná poradkyňa: Mgr. Božena Šišková

                               

                   Termíny konzultácií:

                    pondelky: 7.15 – 7.55

                                             14.30 – 15.30

                       po dohode aj v inom termíne

                      mail: siskova@zsvajnory.sk

                           

                   Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

                  Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM )

                   bude v školskom roku 2017/2018 realizovať

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa programov pre žiakov s mentálnym postihnutím

                       sa uskutoční dňa 22.novembra 2017

                              Žiaci budú testovaní z predmetov

                        slovenský jazyk a literatúra a matematika

Naši úspešní žiaci