Výchovný poradca

Milí žiaci a rodičia

na tejto stránke budem zverejňovať informácie

o stredných školách a podmienkach prijatia na SŠ

 

    Výchovná poradkyňa: Mgr. Božena Šišková

                               

Termíny konzultácií:

pondelky: 7.15 – 7.55

                         14.30 – 15.30

po dohode aj v inom termíne

mail: siskova@zsvajnory.sk

                           

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM )

bude v školskom roku 2017/2018 realizovať

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa programov pre žiakov s mentálnym postihnutím

sa uskutoční dňa 22.novembra 2017

Žiaci budú testovaní z predmetov

slovenský jazyk a literatúra a matematika

Naši úspešní žiaci