Zvýšený výskyt žltačky typu A

V súvislosti so zvýšeným výskytom vírusovejžltačky typu A v Bratislavskom kraji Vás upozorňujeme na rešpektovanie protiepidemických opatrení. V prípade, ak sa potvrdí, že v rodine máte výskyt žltačky typu A, je potrebné ihneď upovedomiť triednych učiteľov a vedenie ZŠ.