4_ziadost_o povolenie plniť_PSD_mimo_uzemia_SR_-_studium_v_zahranici