Kontakty

Základná škola Kataríny Brúderovej,
Osloboditeľská 1,
831 07 Bratislava
IČO: 42447402
DIČ: 2120100961

Sekretariát školy
tel: 02/437 12 413
e-mail: rojikova@zsvajnory.sk

Riaditeľ školy
tel: 0918 730 171
e.mail: kral@zsvajnory.sk

Zástupkyne riaditeľa školy pre I. a II. stupeň
tel: 02/431 91 557
e-mail: gabovicova@zsvajnory.sk (zástupkyňa pre I. stupeň)
e-mail: vojtechova@zsvajnory.sk (zástupkyňa pre II. stupeň)

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
tel: 0911 987 723

e-mail: potocka@zsvajnory.sk (hospodárka)
e-mail: ekonomicky.usek@gmail.com

Školská špeciálna pedagogička
tel: 0948 769 879
e-mail: ferencova@zsvajnory.sk

Pedagogický zbor
e-mail: priezvisko@zsvajnory.sk
Zoznam kontaktov na učiteľov a vychovávateľov

Školský klub detí
tel: 0917 297 659
e-mail: vanikova@zsvajnory.sk

Školská kuchyňa a jedáleň
tel: 02/437 12 238
e-mail: jedalenvajnory@gmail.com