Návrat žiakov I. stupňa do školy na prezenčné vyučovanie od 8_2_2021