Olympiády a súťaže

Školské kolo Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9

Domáce kolo MO kategórie a Z9 sa ukončilo 12. decembra 2016.
Kategórie Z5 – 5. ročník sa zúčastnilo 10 žiakov, 5 bolo úspešných,
kategórie Z9 – 9. ročník sa zúčastnili 3 žiaci, neboli úspešní.

Úspešní riešitelia: kategória Z5 – 1. miesto Hana Eliášová
Sára Nemcová
Vladimír Kriško
2. miesto Martin Uhrin
3. miesto Sofia Podhorná

Úspešní riešitelia budú reprezentovať školu v OK,
ktoré sa uskutoční 24.januára 2017.

 

Školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 12. a 14. decembra 2016.
Zúčastnilo sa ho 11 žiakov I. kategórie (2. – 3. ročník),
12 žiakov II. kategórie (4. – 5. ročník),
6 žiakov III. kategórie (6. – 7. ročník).

Umiestnenie: I. kategória 1. miesto Daniel Swan
2. miesto Michaela Zemanová,
Karin Bittnerová
3. miesto Laura Blažeková

II. kategória 1. miesto Tamara Somorovská
2. miesto Sára Nemcová
3. miesto Magdaléna Vontszemuová,
Lucia Heteňáková

III. kategória 1. miesto Sabína Hudáková
2. miesto Nela Jenčová
3. miesto Daniela Staňková,
Filip Smutný

Víťazi budú reprezentovať školu v OK, ktoré sa uskutoční 25. januára 2017.

 

Školské kolo Geografickej olympiády

Školské kolo GEGO sa uskutočnilo 9. decembra 2016.
Kategórie E – 8. a 9. ročník sa zúčastnilo 6 žiakov, 5 bolo úspešných,
kategórie F – 6. a 7. ročník sa zúčastnilo 8 žiakov, 4 boli úspešní,
kategórie G – 5. ročník sa zúčastnilo 6 žiakov, 5 bolo úspešných.

Umiestnenie: kategória E – 1. miesto Adam Kríž
2. miesto Ivana Krišková
3. miesto Richard jaslovský
kategória F – 1. miesto Andrej Cichý
2. miesto Ema Žováková
3. miesto Nela Jenčová
kategória G – 1. miesto Martin Uhrin
2. miesto Sára Nemcová
3. miesto Klaudia Kodnárová

Najúspešnejší riešitelia budú reprezentovať školu v OK,
ktoré sa uskutoční 7. februára 2017.

Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 7. a 8. decembra 2016.
Kategórie P3 – 3. ročník sa zúčastnilo 14 žiakov, vrátane jednej žiačky 2. ročníka,
kategórie P4 – 4. ročník sa zúčastnilo 15 žiakov,
kategórie P5 – 5. ročník sa zúčastnilo 16 žiakov,
kategórie P6 – 6. ročník sa zúčastnilo 8 žiakov,
kategórie P7 – 7. ročník sa zúčastnilo 14 žiakov,
kategórie P8 – 8. ročník sa zúčastnili 4 žiaci.
Spolu 71 žiakov.

Úspešní riešitelia: kategória P3 – 1. miesto Daniel Krajčovič (21b)
2. miesto Jakub Janek (18b)
kategória P4 – 1. miesto Alexander Koštial (18b)
2. miesto Milan Katrenčík (16b)
3. miesto Nina Némethová (13b) kategória P5 – 1. miesto Martin Uhrin (20b)
2. miesto Zdenko Kurinec (17b)
3. miesto Hana Eliášová (14b)
kategória P6 – 1. miesto Andrej Cichý (19b)
2. miesto Zuzana Rudyová (18b)
kategória P7 – 1. miesto Zuzana Dzielavová (15b)
kategória P8 – 1. miesto Nguyen Nam Quang (17b)

Najúspešnejší riešitelia budú reprezentovať školu v OK,
ktoré sa uskutoční 14. a 15. marca 2017.

Školské kolo Dejepisnej olympiády

Školské kolo DEJO sa uskutočnilo 5. decembra 2016.

Víťazi jednotlivých kategórií: kategória C – 9. ročník Andrej Bezdek
kategória D – 8. ročník Ivana Krišková
kategória E – 7. ročník Natália Pribylová
kategória F – 6. ročník Marek Kasanický

Víťazi budú reprezentovať školu v OK, ktoré sa uskutoční 14. februára 2017.

 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo OANJ sa uskutočnilo 22. novembra 2016.
Kategórie 1A sa zúčastnilo 5 žiakov 6. a 7. ročníka,
kategórie 1B sa zúčastnilo 8 žiakov 8. a 9. ročníka.

Najúspešnejší riešitelia: kategória 1A Marek Kasanický
kategória 1B Rebeka Krajčovičová

Komisia neudelila 1. miesto, víťazi sa OK nezúčastnia.

 

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Školské kolo ONEJ sa uskutočnilo 16. novembra 2016 len v kategórii C1.

Víťazkou sa stala žiačka 8. ročníka: Laura Blažej

Postupuje priamo do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. februára 2017.

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

Školské kolo OSJL v kategórii C sa uskutočnilo 25. októbra 2016.
Zúčastnilo sa ho 18 žiakov: 4 žiačky 8. a 14 žiakov 9. ročníka.
Súťaž pozostávala z testu, transformácie textu a ústneho prejavu.

Umiestnenie: 1. miesto Adam Kríž IX.A
2. miesto Jasmina Al-Sbenaty VIII.A
3. miesto Samuel Martišek IX. A

Víťaz bude reprezentovať školu v OK, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2016.