Organizácia 1. dňa

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava

ORGANIZÁCIA 1. ŠKOLSKÉHO DŇA

PONDELOK 04.09.2017

8.00  h   – 8.50 h

  • príchod prváčikov do školy o 8.00 h
  • kultúrny program
  • pasovanie prvákov za žiačky a žiakov našej školy vo vstupnej hale

8.50 h   – 10.30 h

  • odchod žiakov 1. ročníka do tried s triednymi učiteľmi a

vychovávateľkami ŠKD

  • informačné stretnutie triednych učiteľov s rodičmi
  • zoznamovacie aktivity detí s vychovávateľkami ŠKD

9.00 h – 11. 00 h

  • príchod žiakov 2. – 9. ročníka do školy o 9.00 h
  • slávnostné zahájenie školského roka riaditeľom školy
  • triednické hodiny s triednymi učiteľmi vo svojich triedach

STRAVOVANIE  v       II. stupeň      –       11.00 h

                                          I. stupeň      –        11.15 h

 

Školský klub detí       8. 00 – 9.00 h   ranný ŠKD

                                         11.15 – 17.00 h  činnosť ŠKD

 

Aké pomôcky si treba priniesť?

1.      Prezuvky

2.      Poznámkový blok a písacie potreby

5. septembra (utorok) sa už  vyučuje podľa rozvrhu

(I. stupeň 4VH, II. stupeň 5VH, prvé 2VH sú triednické hodiny v kmeňovej triede)