Oznam ŠKD

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že platbu za ŠKD – mesiac december (a aj prípadné nedoplatky) je treba uhradiť do 10.12.2017.

V prípade, že platbu uhradíte neskôr, tak od 20.12.2017 bude účet ŠKD zablokovaný a platba nebude pripísaná na účet ŠKD.