Oznámenie o stavbe

Oznámenie

dovoľujeme si upozorniť všetkých rodičov, žiakov a návštevníkov školy, že od októbra 2017 sa začne s plánovanou prístavbou a nadstavbou tried v  areáli základnej školy.  Vzhľadom na to, že stavebné práce budú prebiehať počas plnej prevádzky školy, žiadame Vás o zvýšenú pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti . Zároveň sa ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť.

                                                                RNDr. Tibor Kráľ

                                                                   riaditeľ školy