Pasovanie prvákov

Vítanie prvákov v školskom roku 2017/2018

Na známosť sa všetkým dáva
mimoriadna, zvláštna správa.

Tak, ako vždy v tomto čase
začína sa škola zase!

A my  Vám s potešením  oznamujeme, že v školskom roku 2017/2018 do Základnej školy  Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch pribudlo 62 nových prváčikov, ktorých sme slávnostne dňa  4. septembra 2017 privítali na pôde školy.  Pán riaditeľ Tibor Kráľ ich pasoval za žiakov a žiačky našej školy. Nechýbal  krátky kultúrny program, ktorý si pre nových spolužiakov pripravili naši piataci pod vedením pani učiteľky L. Havrilovej. Prváčikov prišli pozdraviť aj hostia z MiÚ Vajnory. Pán starosta Ján Mrva sa prváčikom a ich rodičom  aj prihovoril. Aby na tento deň naši noví kamaráti  nezabudli, dostali na pamiatku uvítací list a peknú knižku.

Vítame vás medzi nami,
nech sa vám vždy dobre darí.

Veľa šťastia, plno sily
želáme vám – naši milí!

Pasovanie prvákov 2016/2017

5. september 2016 – tento deň bol špeciálny najmä pre našich najmenších. Do našej školy totiž (tak, ako každý rok) nastúpili prváci, tí, ktorí o škole počuli zatiaľ len z rozprávania a príbehov.

Pán riaditeľ svojím príhovorom privítal rodičov i žiakov v škole, predstavil pani učiteľky, ktoré budú triednymi učiteľkami 1. A a 1. B. Potom dostal slovo pán starosta Ján Mrva, ktorý sa pravidelne zúčastňuje nášho slávnostného dňa. Po jeho povzbudzujúcich vetách nasledoval program žiakov základnej školy pod vedením pani učiteliek L. Havrilovej a M. Nemcovej. Deti s úžasom sledovali recitačné aj spevácke výkony detí a potom už prišlo na rad takzvané  „PASOVANIE PRVÁKOV“.

Pán riaditeľ položil obrovskú ceruzku na ramená našich prváčikov. Každý z nich potom prešiel cez papierovú školskú bránu. Za bránou nového žiačika víta pán starosta a pani vicestarostka Soňa Molnárová, triedne učiteľky a pani vychovávateľky, ktorí mali pre našich najmenších pripravené malé darčeky.

Tak a potom už bolo všetko isté. Ešte spoločná fotka a po slávnostnom pasovaní sa rodičia spolu so žiakmi a ich triednymi učiteľkami mohli rozísť do svojich tried.

Nový školský rok mohol začať.