Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg:          Mgr. Jana Ferencová 

Konzultačné hodiny:                      

Kontakt:                                               ferencova@zsvajnory.sk         tel: 0948 769 879