Spoznávame lužné lesy

      Dňa 24.05.2019 štvrtáci v rámci environmentálnej výchovy  navštívili spolu s pedagógmi v sprievode animátorov Národný park Dunajské luhy (Nationalpark Donau-Auen) v Rakúsku a mestečko Marchegg, ktoré leží na rakúskom brehu rieky Moravy.

Prvou zastávkou bolo Školské environmentálne centrum v obci Orth. Centrum je situované na Zámockom ostrove, kde sa žiaci mali možnosť bližšie oboznámiť s prírodou lužných lesov. Zblízka pozorovali živočíchy, rastliny lužných lesov a  mokradí v ich životnom prostredí. Zaujímavým prekvapením bola podvodná pozorovateľňa, kde spoznávali a pozorovali život pod hladinou dunajského bočného ramena. Live – kamera zase umožnila pozorovať bocianiu rodinu žijúcu na vyhliadkovej veži v areáli zámku. V samotnom zámku sa žiaci pomocou interaktívnych aktivít dozvedeli o vzniku lužnej krajiny a potrebe chrániť ju.

Druhá zastávka bola za obcou Marchegg, kde navštívili najväčšiu európsku kolóniu bociana bieleho. Prvýkrát sa kolónia spomína už v roku 1890. Bociany tu hniezdia na starých odumretých duboch. Využili jedinečnú príležitosť na pozorovanie bocianov v čase ich najväčšej aktivity. Je to obdobie, kedy majú mladé a veľmi často lietajú za potravou, vďaka čomu je aj v okolí hniezd veľký pohyb. Pozorovali, ako sa pri výmene v hniezde, bocianí rodičia pozdravia klepotaním zobákov a prinesenú potravu odovzdajú svojim potomkom.

Vydarená exkurzia prepletená zážitkovým učením obohatila ich všeobecný rozhľad, upevnila ich vedomosti o prírode a domov sa vrátili plní nezabudnuteľných dojmov a úžasných zážitkov. Jednoducho, sme spolu prežili nádherný deň…

Mgr. S. Gabovičová