Žiadosť o prijatie do 1. ročníka ZŠ mimo školského obvodu.