Vyhlásenie rodičov k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ.