Výchovný poradca

Milí žiaci a rodičia

na tejto stránke budem zverejňovať informácie

o stredných školách a podmienkach prijatia na SŠ

 

    Výchovná poradkyňa: Mgr. Michala Husková

                               

Termíny konzultácií:

pondelky: 7.15 – 7.55

                         14.30 – 15.30

po dohode aj v inom termíne

mail: huskova@zsvajnory.sk

 

Naši úspešní žiaci